Dovolená na Rejvízu ubytování

Dovolená na RejvízuRejvíz se rozkládá na ploše 396,83 hektarů. Hranice jsou vyznačeny na kmenech stromů dvěma červenými pruhy a tabulkami se státním znakem.

Okrajové pásmo rezervace tvoří smrkový les o výměře 67,39 hektarů, jehož charakter se mění směrem ke středu chráněného území v porosty s borovicí bladkou. Lokalita je významným biotopem pro mnoho vzácných a především chráněných druhů rostlin a živočichů. Zachované přírodní hodnoty Rejvízského rašelinistě jsou nejen objektem vědeckého výzkumu, ale také i velmi atraktivním cílem cestovního ruchu. Naučná stezka umožňuje jedinečnost těchto hodnot, alespoň z části poznat v bezprostředním kontaktu.

Upozornění pro návštěvníky Rejvízu.

Provozovatelé naučné stezky žádají návštěvníky, aby respektovali zákon o ochraně přírody, neničili zařízení naučné stezky a nevstupovali mimo vyznačené prostory naučné stezky.

Najděte si dovolenou podle vlastních představ...