Dovolená na zámku v Náměšti na Hané

Náměšť na Hané

Zámek Náměšť na Hané byl postaven v raně klasicistním slohu. Patrová hlavní budova s typickou mansardovou střechou a vikýři nese jednoznačné rysy ovlivnění soudobou francouzskou architekturou. Zámek je umístěn uprostřed kruhovitého parku, ze kterého vybíhají do všech světových stran lipové aleje.

Zámek nechal vystavět Ferdinand Bonaventura Harrach v letech 1760-1763. Po jeho smrti zámek zdědila dcera Marie Róza provdaná za hraběte Kinského. Rod Kinských vlastnil zámek až do počátku 20. století, kdy ho zakoupil obchodník František Ottáhal s rodinou. Ottáhalova rodina zámek obývala do konce války. Od 1. 7. 2000 je zámek ve vlastnictví městyse Náměšť na Hané.

Návštěvníkům je zpřístupněno 10 pokojů bohatě zařízených nábytkem různých historických slohů. Stěny a stropy jsou zdobeny květinovou malbou a štukováním. Zajímavé jsou rozsáhlé sbírky českého, vídeňského a čínského porcelánu. Nejcennější je však ojedinělá sbírka , míšeňského porcelánnu. Unikátní je také původní knihovna s téměř třemi tisíci svazky. V zámku jsou umístěny dva kočáry olomouckých arcibiskupů.

V rámci prohlídky zámku, trasy C, je možné navštívit také zámeckou kapli. Kaple byla v roce 1834 přestavěna v empírovém slohu. Ze stejné doby pochází také její vnitřní výzdoba.

Najděte si dovolenou podle vlastních představ...