Dovolená v Černé věži v Drahanovicích

Černá věž

je pozůstatkem gotické tvrze a ojedinělým důkazem stavební činnosti nižší šlechty na střední Moravě. Nejstarší známá písemná zmínka o tvrzi pochází z roku 1351. K nejvýraznějším přestavbám došlo v období renesance, především v letech 1567 – 1590 za Jana Drahanovského ze Stvolové. Původní obranný charakter věže byl změněn na obytný. Jednotlivé místnosti byly propojeny vnějším točitým schodištěm a fasáda věže vyzdobena černobílými sgrafity.

V roce 1723, když se statek v Drahanovicích natrvalo spojil s panstvím v Čechách pod Kosířem, ztratila tvrz svůj význam. Budovy tvrze byly postupně zbourány nebo přestavěny a v celistvosti se zachovala pouze Černá věž. Její podoby byla v polovině 19. století za tehdejšího majitele Augustina Sylva Tarouccy změněna na novým zastřešením tzv. routovou střechou. Její pozoruhodnou trámovou konstrukcí lze shlédnout v podkroví, které slouží jako malá galerie, kde se konají krátkodobé výstavy různých žánrů.

Z dalších původních architektonických prvků lze ve 2. nadzemním podlaží obdivovat cihlovou žebrovou klenbu s pískovcovým svorníkem uprostřed, který nese reliéf erbu Drahanovských ze Stvolové a letopočet 1567. Ve 3. nadzemním podlaží se dochoval původní záchod, vložený do výklenku zdi u schodiště. V suterénu se nachází původní zásobnicová jáma, která sloužila obyvatelům věže jako sklad potravin.

Černá věž v Drahanovicích byla poprvé ve své historii zpřístupněna veřejnosti v červenci roku 2002. Od té doby se v prostorách věže nachází stálá expozice vztahující se k archeologii a historii obce a okolí, k živé a neživé přírodě této lokality.

V archeologické části expozice si můžete prohlédnout soubor paleolitické štípané industrie z Malého Kosíře u Zlatiniv, kolekce nádob, měděné šídlo a pískovcových kadlub kultury se zvoncovitými poháry z hrobu kovolitce u Ludařova, plán keltské svatyně u Ludařova, materiál z mladohradištního pohřebiště z 11. století z lokality u cukrovaru v Drahanovicích.

K nejvýznamnějším exponátům historické části patří: kopie listiny vydané roku 1520 Martinem ze Stvolové a na Drahanovicích, plán obce se zakreslením vodní situace pro potřeby cukrovaru z roku 1930, jízdní řád C. k. privátní místní dráhy z Olomouce do Čelechovic z roku1883 anákresy nejstarších železničních vagónů, prapor Čtenářskopěveckého spolku v Drahanovicích z roku 1903 věnovaný baronkou Evženií Kleinovou, ženské sváteční šaty z 2. poloviny 19. století, umělecké kování železných součástí kočáru, vyrobené místním kovářem Františkem Vyroubalem na přelomu19. a20. století.

Drahanovická Černá věž je vedle již dříve zpřístupněných zámků v Náměšti na Hané a v Čechách pod Kosířem další možnou zastávkou pro návštěvníka poznávajícího krásy Hané. Od roku 2003 je v okolí Černé věže vybudován přírodní kulturní areál, ve kterém jsou v letní sezóně pořádány různé kulturní akce.

Najděte si dovolenou podle vlastních představ...