5 hlavních památek UNESCO v Rumunsku

Od vstupu země do EU se turistický profil Rumunska pomalu vynořuje a od roku 2007 sem létají také diskontní aerolinie. Situace se postupně mění díky mimořádně pestrým, cenným a cenově dostupným nabídkám země. K jednotlivým atrakcím, které však v současnosti přitahují jen nevelký počet turistů, patří následujících 5 lokalit chráněných UNESCO.

Historické centrum ve městě Sighişoara

Komplexní renovace citadely ve městě Sighişoara proměnila už tak oblíbenou atrakci v nejrušnější z rumunských památek UNESCO. K atrakcím hodným využití při filmování patří hodinová věž stará 500 let, úhledné ulice dlážděné kameny a lemované barevnými budovami, a také přehlídka poutavých muzeí. Milovníci Drákuly by si měli vyhradit 30 minut na sklenku červeného vína v restauraci sídlící v domě, kde žil Vlad v dětství.

Opevněný kostel v Biertanu

Impozantní saský kostel z 15. století v obci Biertan se nachází 27 km jihozápadně od Sighişoary v centru Transylvánie – a je opevněný. Středověcí plenitelé, kteří dokázali překonat dvojité hradby opevnění, se poté museli potýkat s dveřmi do sakristie kostela vybavenými úctyhodnými 19 zámky! Obdivuhodné technické provedení těchto zámků, které jsou ovládány jedním složitým mechanismem, získalo první cenu na světové výstavě v Paříži v roce 1900.

Na pozemcích kostela se nachází několik menších budov, včetně maličké bašty, která podle pověstí sloužila jako poslední útočiště, jak odradit páry od rozvodu. Pár byl na dva týdny společně zamčen v baště, přičemž sdílel jen jednu postel a jeden příbor. Metoda byla údajně tak úspěšná, že za celých 400 let se našel jen jediný pár, který poté k rozvodu přistoupil.

Saská vesnice Viscri

Zhruba 40 km jihovýchodně od Sighişoary se nachází zrenovovaná působivá saská vesnice Viscri, kde dodnes žije hrstka Němců. Opevněný kostel z 12. století měl krátkou věž s děsivým otevřeným schodištěm vedoucím nahoru, odkud se otevírá krásný výhled do údolí. Méně děsivý výstup na vrchol bašty však skýtá prakticky stejný výhled. Kromě toho kostel nabízí na dvou úrovních cenné a pozoruhodné vesnické muzeum.

Skutečné lákadlo této zajížďky však představují pestře malované domy lemující nezpevněnou silnici, volně se potulující kachny a tiché prostředí tradiční vesnice. Můžete zde strávit noc a při troše štěstí přespat v proslulé „saské posteli“ staré 200 let: postele se vysouvají podobně jako zásuvky v komodě. Britský princ Charles, který je častým návštěvníkem Rumunska a podporovatelem jeho kultury, ve Viscri zakoupil a nechal zrenovovat dva domy.

Malované kláštery v jižní Bukovině

V historické oblasti jižní Bukovina na severovýchodě Rumunska se nachází řada malovaných klášterů z 15. století, z nichž mnohé mají nezvyklý rys, že se nástěnné malby nacházejí zvenku i zevnitř, čímž se kláštery řadí mezi nejpozoruhodnější umělecké a řemeslné počiny v Evropě. Součástí jejich kouzla je skutečnost, jak pestré se nástěnné malby dochovaly i po staletích vystavení živlům. Fresky ve stylu komiksů znázorňují oblíbené biblické příběhy s jemností a detaily a zahrnují realistické zobrazení lidských postav spolu s pozadím, které se nápadně podobá nedalekému předhůří Karpat.

Mnohé z klášterů založil kníže Štěpán III. Veliký jako poděkování Bohu za svá vítězství nad osmanskými Turky. I když se k většině klášterů dostanete veřejnou dopravou, je dobré se zúčastnit komentované prohlídky, abyste při své návštěvě získali co nejvíce informací.

Dřevěné kostely v oblasti Maramureş

V oblasti Maramureş se nachází pár posledních rolnických vesnic v Evropě rozesetých mezi kopci a prodchnutých místními zvyky a historií. Tyto vesnice ukrývají staré dřevěné kostely, které byly geniálně ručně postavené z klád a silných trámů s pozoruhodnými spoji bez použití hřebíků. Z těchto kostelů patří 8 mezi památky chráněné UNESCO, včetně starého kostela v obci Ieud (pocházejícího z roku 1364) a kostela v Surdeşti s neadekvátně obrovskou věží (72 m), což je jedna z nejvyšších dřevěných staveb v Evropě.

Najděte si dovolenou podle vlastních představ...