Černá věž je pozůstatkem gotické tvrze a ojedinělým důkazem stavební činnosti nižší šlechty na střední Moravě. Nejstarší známá písemná zmínka o tvrzi pochází z roku 1351. K nejvýraznějším přestavbám došlo v období renesance, především v letech 1567 – 1590 za Jana Drahanovského ze Stvolové....