Dějiny Pražského hradu

prague-astronomical-clock-detail-prahaPražský hrad byl založen kolem roku 880 Bořivojem z rodu přemyslovců, soudě podle nejstarších písemných pramenů. V raném středověku bylo hradiště opevněno příkopem a valem z hlíny a kamení. První zděnou stavbou byl kostel Panny Marie, později byly vybudovány další kostely, sv. Jiří a sv. Víta. Od 11. Století byla bazilika sv. Jiří hlavní hradní kostel. Byly zde uchovány relikvie světů a zemských patronů: sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Za vlády Karla IV. Byl pro Pražský hrad dobou rozkvětu, stal se totiž poprvé císařskou rezidencí, sídlem panovníka. Proto byl přebudován královský palác a bylo posíleno opevnění. Také začli se stavbou, podle francouzkého vzoru gotický chrám sv. Víta. Za vlády syna Karla IV. Pokračovala stavba hradu. Během Husitské války nebyl hrad obýván, to způsobilo chítrání hradních budov a opevnění. Další doba rozkvětu pro Pražská hrad nastala po roce 1843, kdy se na hradu znova usídlil král z dynastiee Jagellonců. Bylo postaveno nové opevnění a tři obranné věže (Prašná věž, Nová Bílá věž a Daliborka). Benedikt Reid, architekt, který dělal opevnění i přestavěl a rozšířil palác. Velkolepý Vladislavský sál byl největším světským klenutým sálem tehdejší Evropy. Přestavění hradu na renesanční sídlo zahájili Hasburkové. Jako první byla založena Královská zahrada, kde bylo vybudivány stavby určené k zábavě: Letohrádek, míčovna, střelnice a lví dvorek. Později byla upravena katedrála a Královský palác. Když se na hradě usídlil Rudolf II. Stavba vyvrocholila. Začal jí přestavovat ve velkolepé středisko říše. V roce 1816 Pražská defenestrace, kdy zahájila období válek byl Pražský hrad vyloupen a požkozen. Panovník ho používal jen přechodně. Zhruba po roce 1750 proběla opět velká přestavba, která jej proměnila v reprezentační sídlo zámeckého typu. V té době však byla hlavním městem říše Vídeň a Praha měla jen provinční ráz to způsobilo chátrání hradu a jeho umělecké poklady byly rozprodány. V roce 1848 Ferdinand V. si vybral hrad jako své sídlo a ten přestavěl Kapli sv. Kříže na druhé nádvoří. Pro korunovaci Františka Josefa I. , která neproběhla byl upraven Španělský sál a Rudolfova galerie. Katedrála sv. Víta byla dostavěna až 1929. Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 se Pražský hrad stal opět sídlem hlavy státu. V současné době probíhají rekonstrukce a úpravy. Po roce 1989 byly zpřístupněny prostory. Pražský hrad je dnes kromě sídla hlavy státu také významnou kulturní a historickou památkou. Na Pražském hradě jsou uchovávány korunovační klenoty, pozůstatky českých králů, vzácné křesťanské relikvie, umělecké poklady a také historické dokumenty. Pražský hrad je tedy zhmotněním historie českého státu.

Najděte si dovolenou podle vlastních představ...