Zámek Červené Pečky

Původně renesanční tvrz v Červených Pečkách, která byla v první polovině 17. století několikrát vypleněna a následně vyhořela, nahradil v šedesátých letech téhož století barokní zámeček. Nechal ho postavit tehdejší majitel Jan Fridrich hrabě z Trautmannsdorfu. Vznikla tak dvoukřídlá budova ve tvaru písmene L, s křížově klenutou arkádovou chodbou, obdélnými okny a zdobnými římsami.

Zámek byl zřejmě původně zamýšlen jako tří, nebo dokonce čtyřkřídlá stavba s uzavřeným nádvořím, pro rané české baroko tak typická, na další rozšiřování ale patrně chyběly prostředky a tak již Fridrichův syn František Adam z Trautmannsdorfu zámeček roku 1713 prodal hraběti Karlu Jáchymu Bredovi.

Hrabě Breda se však neukázal jako dobrý pán pro místní obyvatelstvo. Svými stále rostoucími nároky si proti sobě poštval většinu sedláků a ti se pak několikrát vzbouřili. Záhy se také ocitl v tíživé finanční situaci a pečský zámek byl dán do dražby, aby pokryl požadavky věřitelů. Tak se stalo, že se zámek dostal do vlastnictví pražského arcibiskupství. V roce 1754 zakoupil zámeček s celým panstvím sekretář císařovny Marie Terezie Ignác Koch. Za jeho působení byly Pečky povýšeny na městečko, už jeho syn Bohumír Koch však panství opět zadlužil a zámek se tak znovu ocitl v dražbě.

Novým majitelem se tak roku 1794 stal advokát Leopold Hrubý ze Schwanenheimu. Jeho vnuk Bohdan Karel August Hrubý z Jelení provedl na zámku poslední výrazné stavební úpravy, když dal roku 1863 postavit čtyřpatrovou věž, snad jako oslava sňatku s Kamilou z Ledebur-Wicheln. Taktéž nechal opravit interiéry a exteriéry budov a zvelebil zámecký park. V roce 1945 byl zámek pánům z Jelení zabaven a převeden tak jako mnoho jiných ve prospěch Českého státu. Poté byl využíván hlavně vojenskými složkami. V letošním roce byl zakoupen soukromou firmou, zatím však stále zůstává veřejnosti nepřístupný.

K.K.

Najděte si dovolenou podle vlastních představ...