Čína se sice rychle mění, přesto však zůstává velmi tradiční společností. Tím, že budete respektovat místní zvyky, bude cestování příjemnější pro Vás i pro lidi kolem Vás. Zde uvádíme pár tipů, jak se vyhnout faux pas.

Ano:

 1. vyzouvejte si boty, když v Číně vstupujete do soukromého domu nebo do chrámu
 2. pozdravte jako první nejstarší osobu v rodině na důkaz úcty
 3. nedávejte druhému člověku znamení máváním dlaní směrem dolů; neukazujte prstem, ani jinak prstem negestikulujte (to se používá na psy)
 4. nepředávejte lidem dárky oběma rukama tak, aby to vypadalo, že to, co nabízíte, je vše, co máte
 5. neprojevujte nápadnou vděčnost a nadšení, když od někoho dostanete dárek; odložte ho bokem a otevřete později, abyste nepůsobili chamtivě
 6. počítejte s tím, že Vás budou oslovovat neznámí lidé jen proto, aby si s Vámi popovídali anglicky
 7. zachovávejte klid, když budete jednat s úředníky, zvlášť pokud vznikne vypjatá situace; pokud byste se rozčílili nebo zvýšili hlas, vznikne tím nepříjemná situace „se ztrátou tváře“ pro všechny
 8. zkonzumujte, co Vám hostitel nabídne či objedná, a to včetně alkoholu; odmítnout je velmi neslušné
 9. držte při přípitku svoji sklenici níže než nejstarší osoba ve skupině; nejstarší, tj. nejmoudřejší, drží svou sklenici nejvýše
 10. dolijte čaj svému společníkovi, až bude jeho šálek prázdný, obzvlášť pokud je starší než Vy
 11. snězte všechnu rýži, kterou dostanete v misce; někteří Číňané věří, že nechat jen jediné zrníčko přináší smůlu
 12. připravte se na to, že uvidíte zacházení se zvířaty, které se velmi liší od toho, na jaké jste zvyklí z domova
 13. buďte dochvilní; přijít včas znamená prokazovat úctu ostatním

Ne:

 1. nepište nic červenou tužkou (inkoustem), pokud nejste učitel, co opravuje testy; červená barva se používá na protestní dopisy
 2. nenechávejte jídelní hůlky v misce ve vzpřímené poloze ani s nimi do misky neťukejte
 3. neukazujte na nikoho podrážky bot nebo chodidla
 4. netřeste nohama (chodidly), pokud si nechcete setřást všechno štěstí
 5. nedotýkejte se ničí hlavy (ta je v Číně posvátná)
 6. nedávejte jako dárky hodiny nebo knihy; fráze „darovat hodiny“ v mandarínštině zní jako „jít na pohřeb“ a „darovat knihu“ jako „přinést porážku“
 7. nemluvte o politice stylem „ale Mao přece zabil spousty lidí“, pokud s tím nezačnou Vaši společníci; mnoho Číňanů je dodnes velkými fanoušky Maa, což se projevuje denně frontami u jeho mauzolea
 8. neprovozujte s partnerem/partnerkou na veřejnosti žádné intimní projevy přízně
 9. urazte se, pokud se Vás někdo zeptá, jestli jste ženatý/vdaná; pokud je Vám přes 30 a jste svobodní, budou Vás všichni litovat….
 10. neprojevujte příliš mnoho pozornosti a zájmu o jakoukoli věc, která patří někomu jinému; mohl by se cítit povinen Vám ji dát
 11. nenoste tričko s nápisem „Free Tibet“ apod., pokud nechcete vzbudit opravdu velkou pozornost!
 12. nepoužívejte zlaté či stříbrné balicí papíry, které slouží v Evropě či v USA jako dekorace; v Číně se používají k náboženským a kulturním obřadům
 13. nevyvádějte hlouposti, když nebudete vědět, co dělat; pokud budete na pochybách, prostě se podívejte, co dělají lidé kolem, a zařiďte se podle nich

Najděte si dovolenou podle vlastních představ...