Pekelná brána vskutku existuje. Byla vytvořena před 40 lety člověkem a leží v Turkmenistánu.

Uprostřed poušti Karakum je kráter, který vypadá jako kdyby tudy měli každou
chvíli projít legie démonů a jiných pekelných stvoření. Člověk si myslí, že
byl snad vytvořen temnými silami. Naopak. Byl vytvořen člověkem.

Jak si člověk může představovat bránu do pekla? Každý asi jinak, ale vždy musí asi
vypadat děsivě. A jedna taková „brána“ opravdu existuje.

Uprostřed žhavé a liduprázdné pouště Karakum v Turkmenistánu, blízko vsi zvané
Derweze, se ze země otevírá (v průměru až 70 metrů a do hloubky něco přes 20 metrů)
a vypadá to jako by samo peklo otevíralo svou tlamu, ze které šlehají plameny.
A šlehají tu už přes 40 let.

Obrovskému kráteru se říká Derweza Gas Crater (zkráceně „Brána do pekla“)
a je vidět už na míle daleko. Tato Brána do pekla není ve skutečnosti výtvorem
nadpřirozena, ale výsledkem lidské činnosti. V roce 1971 uprostřed poušti v
Turkmenistánu došlo k nehodě,vrtná souprava, která měla zkoumat
místní naleziště, se propadla do obrovské plynové dutiny.

Podloží se propadlo i s vrtným zařízením. Pád soupravy poškodil kapsu
uzavírající plyn a z vzniklých děr začal na povrch unikat jedovatý zemní plyn.
A to ve velkém množství.

A soudruzi ze Sovětského svazu se k problému postavili po svém – místo zapálili.
A proto od té doby kráter pořád hoří.

Najděte si dovolenou podle vlastních představ...