Hrad Carcassonne, aneb cesta časem!

Chcete zakusit cestování časem?

Jak se žilo v dávných dobách našim předkům si asi každý z nás dokáže víceméně představit. Ve vytváření představ o dobách dávno minulých nám pomáhá velká spousta publikací a dokumentů na dané téma. Avšak žádná kniha sebebarvitěji napsaná nedokáže nahradit vjem zraku a atmosféru samotného místa. Chcete zažít dobu vrcholného středověku, rytířské turnaje, dámy v nesnázích, trubadúry a dvorní šašky? Zajeďte se podívat na francouzský hrad Carcassonne.

Cestování po jižní Franicii

Zažít a poznat hrad Carcassonne spolu s mnohými dalšími zajímavými místy můžete v jižní Francii, části země pověstné levandulí, starými kamennými městy a příběhy o partyzánech druhé světové války. V okolí Carcassonnu stojí mnoho dalších zajímavých historických míst, na příklad se zde v okolí nachází katarské hrady. Jsou to hrady, které si nechávala stavět šlechta v období vrcholného středověku hlásící se ke katarsví, mimochodem další zajímavost jižní Francie. Nejvíce turistů však najdete na Carcassonnu, a to také díky tomu, že tento hrad byl v roce 1997 zařazen na seznam památek UNESCO. Z toho důvodu raději nesměřujte do regionu Languedoc – Roussillion během prázdnin, stejně jako na mnohých jiných místech, i zde jsou v období školního volna davy turistů. Navíc ceny jsou zde minimálně dvakrát takové. Nejlepším obdobím pro cestu do jižní Francie je září a říjen, kdy se vyhnete nejen davům a zvýšeným cenám, ale hlavně si můžete vychutnat krásy nadcházejícího podzimu.

Od hradiště k hradu

Jak zde již bylo jednou zmíněno, poloha hradu byla od pradávna považována za výhodnou, a tak zde vždy stávalo nějaké opevnění. Kelty vytlačili Římané, Římany nahradili Frankové a tak bychom mohli pokračovat až do doby vrcholného středověku, doby 11. a 12. století. V této epoše také dosáhl hrad v majetku rodu Trencavelů největšího rozkvětu. Trencavelové hrad přestavěli do podoby zámku, se suchým příkopem a pěti věžemi jako fortifikačními prvky. V roce 1208 během křížové výpravy pevnost nevydržela a po 15 dnech padla do rukou nepřátel.

Ve 13. století došlo k opětovnému oživení místní ekonomiky a hrad znovu změnil majitele, tentokrát se dostal do rukou samotného francouzského krále, který vybudoval z Carcassonnu královskou pevnost. Fortifikační prvky byly posíleny a z hradu se stala nedobytná pevnost. Po stavební stránce následovalo pro Carcassonne období klidu, až v 18. století se architekt Viollet-le-Duc spolu se spisovatelem Prosperem Mériméeem zasloužili o jeho rekonstrukci.

Za vším hledej ženu

Hrad Carcassonne je spojován s mnohými legendami, ale zmiňme zde jen jednu, a to o původu jeho názvu. V době saracénské nadvlády v jižní Francii spočíval hrad právě v rukách Saracénů. Karel Veliký měl ale s hradem zcela jiné plány a tak se jednoho dne rozhodl, že je hrad nutné dobýt. Karel Veliký zvolil běžnou taktiku obléhání, kdy chtěl pomalým vyhladověním donutit místní obyvatelstvo ke kapitulaci. Po několika měsících město pomalu ale jistě začalo trpět nedostatkem zásob, a tehdy přišla milenka saracénského krále jménem Carcass s nápadem. Z posledních zbytků jídla vykrmili prase a shodili jej z hradeb přímo k nohám oblehatelů. Prase samozřejmě pád z výšky nepřežilo a při nárazu dokonce došlo k roztrhnutí jeho těla, kdy oblehatele zjistili, že má plný břich zrní. Karlovi Velikému nezbylo nic jiného než uznat, že se obléhání minulo účinkem a že místní lidé nehladoví, když takhle krmí prasata a odtáhl i s armádou pryč. Carcass se stala hrdinkou, zachránila celé město, a místní se rozhodli toto město na její počest přejmenovat podle ní na Carcassonne.

Pevnost a okolí

Carcassone obklopují dva prstence hradeb, v nichž je zabudováno celkem 52 věží se dvěma bránami. Uvnitř hradeb se nachází sídlo místních pánů, románská bazilika St-Nazaire a samotné středověké město. V podhradí nedaleko hradu vede průplav Canal du Midi, který spojuje Atlantský oceán se Středozemním mořem. Autorem této technické vymoženosti byl Paul Riquet, který jej dokázal vybudovat pomocí 120000 dělníku za dobu pouhých 20 let.

Carcassonne není samozřejmě jediným kouzelným místem, další se dá nalézt jen v nedalekém okolí. Na kopečku mezi vinicemi se rozkládá malebná vesnička zvaná Cucugnan. Nebo naopak další pevnost, tyčící se na skále, jménem Quéribus, která se do dějin zapsala, jako poslední místo vzdoru katarů proti diktátu Říma během křížových výprav.

Středověk dnes a denně

Carcassonne si svou historii uvědomuje zcela dokonale. Město žije a dýchá svou historii, dnes zde zcela běžně můžete zažít rytířský turnaj, zapsat se do školy šermu, nebo si koupit nad krb středověkou kuši. Při tom se můžete ponořit do víru středověkého hodování, kdy víno teče proudem, a před vámi se střídají pečené dobroty.

Říkáte si, že to musíte zažít? Kde jinde si můžete prožít jeden den ve středověku anebo zpoza rohu proti vám vyjde legendární Ulrich von Lichtenstein. Z Prahy do Carcassonne je to 1530 km, což v přepočtu znamená asi 15 hodin jízdy autem. Cestovat se dá také vlakem do Toulouse a pak přesednout na místní dopravu. Ovšem dokonale poznáte místní kolorit pouze skrze poznávací zájezd. Do jižní Francie stojí zájezdy kolem 10000,- Kč, ale jsou i tak specializované zájezdy, na kterých se můžete zaměřit pouze na francouzské hrady, tyto by vás vyšly na něco kolem 15000,- Kč.

Najděte si dovolenou podle vlastních představ...