Mistrovství světa ve fotbale jinak, soutěží neuznané země. Letos vyhráli Kurdové.

Co dělají na jednom místě zástupci Západní Sahary, Tamilských Tygrů
či iráckého
Kurdistánu? No přece budou hrát fotbal! A to konkrétně
mistrovství světa
neuznaných států.

FIFA – všeobecně známá jako Mezinárodní federace fotbalových asociací, sdružuje
celkem 209 členů. I přesto, že pár z nich nemá status politicky nezávislého a
suverenního státu (Faerské Ostrovy, Skotsko), FIFA závislé objekty nepřijímá.

Neuznané státy hrají proti sobě

Proto tito neuznaní založili v roce 2003 vlastní sdružení, NF –  Board což oficiálně
znamená New Federation Board, ale neoficiální název je Non-FIFA Board.
Od roku 2006 tato organizace pořádá vlastní mistrovství světa. Název zní
„VIVA World Cup“ o pohár Nelsona Mandely.

Týmy které tu figurují zastupují autonomní oblasti, které bojují za nezávislost
(Západní Sahara, Tibet), suverénní státy nepřidružené k FIFA (Kiribati, Monako),
etnické menšiny v rámci uznaného státu a v neposlední řadě národy bez vlastního
státu (skandinávští Sámové).

Víc států než by člověk čekal

Fotbalové mistrovství neuznaných států (NF-Board) probíhalo v Kurdistánu.
Ale kromě známých států toužících po autonomii jako je Zanzibar, Tibet, Kypr,
Grónsko, Sardinie a dalších tu jsou jiné země o kterých ví jen málo lidí.
Například Okcitánie. V jižní části Francie se před sjednocením mluvilo
tímto románským jazykem. Dříve to bylo kolem 12 milionu lidí, dnes je to zhruba
1 milion. Nebo třeba Somaliland. Vyhlásil samostatnost v roce 1991, nebyl nikdy
uznán, i když se jeví jako relativně poklidný stát, což se nedá říct o zbytku
Somálska.

Svoboda díky fotbalu?

Toto mistrovství (oproti klasickému, které pořádá FIFA) je výlučně
nízkorozpočtová záležitost. A proto se většina z více jak 30 členů nemůže účastnit.
Členství některých týmů tedy můžeme chápat více méně jako symbolické.

Letošního mistrovství se zúčastnili domácí Kurdové, Provence, italská Padánie,
Okcitánie a Sámové. Přičemž Padánie je s třemi triumfy jednoznačně nejúspěšnější.
Mistrovství VIVA World Cup se konalo poprvé v roce 2006 v Okcitánii,
další pořádali Sámové ve Švédsku (2008), následovala Padánie (2009)
a ostrov Gozo (2010). Zatím poslední turnaj proběhl letos
v červnu v iráckém Kurdistánu.

Hrálo se ve čtyřech největších městech: Sulejmánije Dahúk, Erbíl a Salahadín.
Ve vyrovnaném finále porazili domácí Kurdové 2:1 Severní Kypr. Turnaj byl
připraven v profesionálním duchu, protože Kurdistán je v podstatě už nezávislý
stát a díky příjmům z těžby své ropy mohl zajistit i vysokou bezpečnost. Díky tomu
také finále shlédlo 22000 lidí.

Takovéto mistrovství světa je originální a neotřelý způsob jak na sebe upozornit.
A nejdůležitější je to, že se nese v mírovém duchu a díky tomu, že je fotbal
nejpopulárnějším sportem na světě, určitě pomůže do budoucna těmto státům
v dalších bojích za autonomii.

Najděte si dovolenou podle vlastních představ...