Čína – země mnoha nej a mnoha tváří

Země, ve které žije asi 1/5 všech obyvatel světa a je tak nejlidnatější zemí světa, se svou rozlohou více než 9 500 000 km2 pokrývá velkou část Asie, nabízí mnoho tváří. To je Čína, země, která stála na počátku zrodu civilizací a může se chlubit obrovskou historií a památkami, z nichž největší je Velká čínská zeď. Na druhé straně je Čína zemí mnoha obrovských několikamilionových měst a vysoce progresivního průmyslu a vývoje ve všech oblastech. Sousedí se 14 státy a rozdělena je na 21 provincií, včetně Tibetu a ujgurské oblasti.

V Číně si každý návštěvník přijde na své a každá část země nabídne něco jiného. Čína nabízí 2 pouště (Gobi a Taklamakan), Himaláje a v nich největší náhorní plošinu Tibet s průměrnou nadmořskou výškou

přes 4000 m.n.m., která je přezdívána jako Čong-tong neboli Osamělé místo. Dále můžeme navštívit mnoh romantická zákoutí na řece Li s malebným pohořím Nan-Ling. K tomu všemu Jihočínské a Žluté moře. Opravdu pro každého něco. Číňané jsou také hrdí na svou minulost a odkaz historie a konfucionismus jako náboženský směr je dodnes vetkán do života obyvatel. Obyvatelé jsou zdvořili a množí z nich dodržují staré tradice. Velký význam má také tradiční divadlo v tradičních barevných maskách. Co se historie týče, je vidět vliv vládnoucích dynastií a opevnění, největší stavbou je Velká čínská zeď, která je vidět i z vesmíru. Další složkou kultury je kaligrafie čínských znaků, které na nás působí tajemně a zároveň jim skládáme pokoru, jak umělci tradiční písmo ctí.

Čína nabízí tedy pro každého něco, milovníky přírody, hor i rušného života ve městech. Čína je státem neuvěřitelných kontrastů – na jedné straně mnohamilionové aglomerace se smogem, zácpami a nikdy nekončícím ruchem, na druhé tisíce kilometrů osamělé planiny Tibetu a zákoutí řek a lesů. Bohužel města často trpí smogem a dopravními zácpami a je velkým problémem v souvislosti s přelidněním. A někde jsou opuštěná místa bez známek života. Ve městech žije cca 30 % populace. Pestrost Číny je znát na každé provincii, všude je něco jiného. Čínské malíře uchvacuje krajina kolem řeky Li v provincii Kuang-si. A obyvatelé ctí svůj kalendář se zvířaty, který se cyklicky mění.

Neblahou stránku Číny je však politický systém komunismu a diktatury, který v mnohém ultačuje názory a extrémně cenzuruje tisk i Internet. Dalším problémem je doslova otrocká práce tisíců lidí v průmyslu, kteří za minimální mzdy k přežití pracují neustále, taktéž výchova dětí někdy směřuje k vojenskému výcviku a násilnému učení např. gymnastiky. Ale lidé zde jsou na to zvyklí, na život zde a režim, který tu je. Číňané jsou navíc velmi vstřícní k turistům a vítají je. V restauracích bývá často i obrázkové menu pro snadnější výběr. Stále se konzumují i pro nás nepřijatelné potraviny jako hadi, psi a jiná zvířata. Asi jako my jíme krávy či prasata. A samozřejmě jednou z nejdůležitějších plodin je rýže.

Čína je snad nejrozmanitější zemí světa, která těží ze své minulosti, ale spoléhá na další progresivní rozvoj. Pro každého něco, od hor, pouště, města až k moři. Divadlo, kaligrafie a další kultura ja v Číně na každém kroku, kde je civilizace. Zcela jinou tvář nabídne Tibet, nejrozsáhlejší a nejméně osídlená plocha světa. Čína není jen Velá čínská zeď a nesrozumitelné znaky, nabízí daleko více díky své nepřeberné pestrosti. Lidé jsou vstřícní, ale dodržují svá pravidla a způsoby chování, doporučuji přečíst aspoň základní rysy chování čínského světa, je například neslušné dívat se do očí při hovoru. Bohužel je patrný i absolutní vliv komunismu a cenzury. K Číně patří také významné území Hongkong (Siang-kang) a nevýznamná enkláva portugalská Macao, která připadla Číně v r. 1999.

Najděte si dovolenou podle vlastních představ...